پروفیلهای نـــــــــــووا ویتـــــا در اروپا
به مرغوبیت و تکنولوژی مدرن معروف است.
Technik made in Germany


با تضمین مرغوبیت تولیدات نـــــــــــووا ویتـــــا ما از گواهینامه های زیر استفاده میکنیم:


با انتخاب نــــــــووا ویتــــا

هزینه انرژی خود را کمتـــــــــــــــر کنید و انرژی فسیلی را برای فرزندان خود حفظ کنید


آیا می دانید درب و پنجره بزرگترین نقطه ضعف ساختمان ها در ایران می باشد؟ با وجود آنکه پنجره 8% ساختمان را تشکیل می دهد ولی 40% انرژی سرمایی و گرمایی ساختمان از این طریق از بین می رود.

راه حل نـــووا ویتــا برای صرفه جویی در انرژی


نــــــــووا ویتـــــا

زیبـــــا و با طــــراحی مدرن مقــــــاوم در برابر ضربــــه مرغــــوب و با بهترین جنس


پنجره های ساخته شده از پروفیل های نـــــووا ویتـــــا همه از بهترین مواد که در مقابل گرما - سرما - باد و ضربه مقاوم هستند ساخته می شوند، ما این نکته را برای شما گارانتی می نماییم.

اطلاعات بیشتر