استانداردها و گواهینامه های نـــوواویتــا

با تضمین مرغوبیت تولیدات نـــــــــــووا ویتـــــا ما از گواهینامه های زیر استفاده میکنیم:
علامت اختصاری RAL

علامت اختصاری RAL

پروفیلهای درب و پنجره  نـــووا ویتــا همه دارای علامت اختصاری RAL هستند.
KUNSTSOFF-FENSTER

KUNSTSOFF-FENSTER

این علامت اختصاری فقط و فقط به پروفیلهایی داده می شود که بالاترین مرغوبیت را در تولید و مدرنیزه کردن تکنولوژی دارا می باشند. این علامت اختصاری از طرف ارگانیزسیونهای SK2 و HT که برای تکنیک پنجره می باشد اعطا می گردد. بدین ترتیب شما سالهای سال از درب و پنجره خود لذت خواهید برد.
CE certification

CE certification

این علامت اختصاری ترمهای اروپایی می باشد. پروفیلهای نـــووا ویتــا دارای این علامت اختصاری است و قابل استفاده در تمام درب و پنجره های اروپایی می باشد.
بازیافت و حفاظت از محیط زیست

بازیافت و حفاظت از محیط زیست

پروفیلهای نـــووا ویتــا بعد از 30 سال هم میتوانند با بازیافتی ساده دوباره بصورت درب و پنجره استفاده شوند. ایزو  Rewindo برای شما گارانتی می نماید.
iso 9001

iso 9001

ما سالهاست که عضو علامت اختصاری iso 9001 هستیم. این مرغوبیت سیستم مدیریتی ما را تضمیت می نماید. این ضامن مدیریت تولید، بهتر ساختن تولیدات که از طریق (BSI (British Standards Institution  پشتیبانی می گردد. بدین ترتیب مرغوبیت در همه مراحل تولید نـــووا ویتــا گارانتی می گردد.